Štupel

 ŠTUPEL číslo 6 :)

     


Benefičné podujatie s názvom Štupel Fest sa po prvý raz predstavilo

širokému publiku v roku 2018 a bolo venované trom zdravotne ťažko

postihnutým deťom,ktorých liečba je extrémne finančne náročná.

Toto leto prichádzajú organizátori so šiestym ročníkom,

ktorý sa uskutoční 21. júna 2024, päť hodinovou plavbou Dunajom na lodi HARMÓNIA


Výťažok z predaja vstupeniek šiesteho Štupel Festu, bude rozdelený medzi deti s ťažkým

zdravotným postihnutím a to konkrétne pre: DOMINIKA a SAMKA.

Za predošlé ročníky Štupel Festu sa vďaka návštevníkom, ktorí si zakúpili vstupenky

podarilo prispieť na rehabilitácie trinástim detičkám celkovou sumou 13.279,89 EUR Podujatie štartuje 21.6.2024 o 16:00 na lodi HARMÓNIA

Nápad na benefičný koncert Štupeľ Fest vznikol v rámci častých návštev našej partičky na rockových koncertoch a festivaloch. Pri jednéj z takýchto akcií sme sa dostali k debate na tému prečo ľudia doma či v práci zbierajú plastové vrchnáky (štuple) z pet fliaš pre zdravotne postihnuté deti a čo s nimi robia. Po zistení ako tento systém podpory detí funguje sme sa rozhodli, že zorganizujeme benefičný koncert punk rockových kapiel z ktorého výnos poputuje k vybraným deťom.

 

Deti sme vybrali na základe finančnej náročnosti rehabilitácií ktoré musia podstupovať a my by sme radi dosiahli takú účasť na akcii aby mohlo každé jedno z týchto detí okamžite podstúpiť pre neho vhodnú rehabilitáciu.

 

Táto akcia má zároveň poukázať na skutočnosť, že separovanie odpadu môže mať pre ľudí dvojakú výhodu. Prvou je, že môžeme odložiť z každej fľašky štupeľ a pomôcť tak inému človeku. Druhou je samozrejme ochrana nášho životného prostredia pre nás a naše deti – našu budúcnosť.


 PUNK‘S NOT BADBenefičný koncert


Štupel Fest


© Copyright. All Rights Reserved.